Okosító kuckó

A gyógypedagógiai fejlesztés elsősorban a tanuláshoz szükséges részképességek
fejlesztését, erősítését célozza meg. Olyan komplex terápia, amely a gyermek
erősségeire alapozva segíti elő a megkésett területek fejlődését. Egy előzetes
képességfelméréssel feltérképezzük a gyermek képességeit, majd egyénre
szabott terv alapján fejlesztjük a különböző részképességeket.
Az egyénre szabott terv alapján a hiányzó vagy rosszul rögzült készségek és
képességek komplex és indirekt fejlesztése és korrigálása a gyermekek spontán
és örömteli tevékenységeibe, a mozgásba és a játékba ágyazva történik.

 • képességfelmérés az első alkalommal
 • az elmaradást mutató területek játékos fejlesztése a gyógypedagógiai
  eszközeivel
 • személyre szabott fejlesztő foglalkozások
 • alsós gyerekek számára
 • nehezen haladók megsegítése
 • matematikai képességek (számolás, számlálás, számfeladatok, szöveges
  feladatok, logikus és problémamegoldó gondolkodás) fejlesztése,
  analógiák kialakítása
 • az olvasási képességek, készségek fejlesztése (olvasás technikájának,
  tempójának fejlesztése, szövegértés fejlesztése, szókincsfejlesztés)
 • az írás, helyesírás fejlesztése
 • folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, tanácsadás
 • tantárgyi megsegítés

A program időpontja: Hétfő – Péntek

ÁRJEGYZÉK

Csoportos foglalkozásokon max. 5 gyermek vehet részt.

Bérlet díja: 

csoportos: 14.000 Ft/ 4 alkalom (A kísérő részvétele díjtalan!)

egyéni: 20.000 Ft/4 alkalom 

Minden alkalom után AJÁNDÉK! Ingyenes játszóház használat 15 percen át!

Előzetes bejelentkezés feltétlenül szükséges, a 70/334-8482-es telefonszámon, vagy a csipicsupi.mesemuhely@gmail.com email címen!

A foglalkozás vezetője: Bolláné Ötvös Kata

Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak szakos tanár, tanító