„Kézenfogva” tanoda

A foglalkozást Abajkovicsné Sőre Annamária gyógypedagógus tartja, szakterülete: tanulásban akadályozottak pedagógiája

Milyen esetben érdemes felkeresni?

ha a gyermek:

nehezen tanul meg olvasni, tempója nem megfelelő, gyakori betűcseréket vét, betűket hagy el, nem figyel az ékezetekre, mondat végi írásjelekre, nem szívesen olvas,

nem érti meg az olvasott szöveget, nehezen tud információt visszakeresni, nehezen fejezi ki magát szóban és írásban is,

– írási, helyesírási nehézségek: írásképe rendezetlen, nehezen tájékozódik a vonalközben, a betűalakítása szabálytalan, helyesírási, tollbamondási feladatokban gyakran hibázik: ékezetek, írásjelek, egybeírás- különírás, időtartam hibák,

– matematikai nehézségek: kerüli a matematikai feladatokat, nem szeret számolni, egyszerű szabályokkal nehezen boldogul, szöveges feladatokat nem szívesen old meg.

Ezt a foglalkozást az általános iskola első osztályától negyedik osztályáig, tehát alsótagozatos tanulóknak ajánljuk. A foglalkozások minden esetben kicsi mozgásos bemelegítéssel kezdődnek, majd igyekszünk erősíteni a gyermekek beszédértését és beszédészlelését. Ezt követően a nehézséget okozó területtől függően, célirányosan végeznénk néhány játékos feladatot is.

A foglalkozásokat mindig, a gyerekek számára motiváló képességfejlesztő játékkal zárnánk.

A fentieken kívül bátran keress, ha nehézséget okoz a házi feladatok megírása, vagy csupán úgy érzed több gyakorlásra van szükséged, hogy jó jegyeket szerezz!

A foglalkozások várhatóan péntekenként lesznek, így szívesen leveszem a hétvégi házi feladatok megírásának terheit is.

Ár: 3.500 Ft / 45 perc + 15 perc ingyenes játszóházhasználat. (4 alkalom előre fizetendő)

A szülővel való egyeztetés után a hasonló problémával küzdő gyerekeket 2-3 fős csoportokba osztjuk.

A foglalkozásokon a csoport létszáma korlátozott, ezért előzetes bejelentkezés szükséges a következő e-mail-címen: csipicsupi.mesemuhely@gmail.com vagy az alábbi telefonszámon: +36-70/334-8482.