Iskola előkészítő – Iránytű

Mesezenés iskola-előkészítő foglalkozás nagycsoportosok számára

Az iskolakezdés hatalmas kihívás egy kisgyermeknek. A jövő szempontjából nem mindegy, hogy hogyan vesszük az akadályokat: könnyedén vagy kudarcokkal tűzdelve.

Ahhoz, hogy megtanuljon a gyermek számolni, olvasni és írni, olyan szerzett tulajdonságokkal, olyan mozgáskészséggel, olyan viselkedéssel kell rendelkeznie, melyek az iskolai munkát erősítik. Ezért ennek a komplex fejlesztő foglalkozásnak az a célja, hogy az iskolai haladást elősegítő képességeket a megfelelő szintre hozza. Ilyen például a kommunikáció, a beszédészlelés, -értés, a mozgás, a figyelem, a megfigyelés, a feladattudat, feladattartás vagy a kreativitás.

Kiemelt módszer a foglalkozásokon a zene, amely egy motivációs, élmény alapú pedagógiai technika. Ebbe ágyazzuk be a fent említett képességek fejlesztését. A módszer célja, „hogy a gyermek és a betű/hang közé emocionális hidat feszítsen meséből, zenéből/zörejből, … előhangolja az olvasáshoz szükséges metanyelvi képességeket…”. Fejleszti az óvodáskorú gyermekek fonológiai tudatosságát, vagyis a szavak alkotóelemekre (szótagokra és hangokra) való bontásának képességét a beszélt nyelvben. Kollektív élménnyel, mesék összefüggő láncával, szabad zenéléssel teszi élvezetessé a tapasztalatszerzést.

Hogyan zajlik?

Azoknak az 5-6 éves, nagycsoportos gyerekeknek a jelentkezését várjuk, akik iskolakezdés előtt állnak. A foglalkozást heti egy alkalommal tartjuk, időtartama 45 perc. Egy csoport maximális létszáma 7-8 fő. Az eredményesség itt is a rendszerességen múlik, ezért kérjük a szülőket, hogy ezt figyelembe véve keressenek bennünket!

Mindazok a képességterületek kerülnek előtérbe, amelyekre egy iskolába induló gyermeknek szüksége van:

  • mozgás
  • részképességek
  • grafomotoros készségek
Iskola előkészítő – Zenés iskola-előkészítő foglalkozás nagycsoportosok részére7-8 főkedd
17-00-tól 17-45-ig

45 perc+ajándék 15 perc játszóház-használat4 alkalmas bérlet 16.000 Ft

Foglalkozást tartja: Horváth Sándorné Nelli óvodapedagógus

A foglalkozásokon a csoport létszáma korlátozott, ezért előzetes bejelentkezés szükséges a következő e-mail-címen: csipicsupi.mesemuhely@gmail.com vagy az alábbi telefonszámon: +36-70/334-8482.